Du skal logge ind for at skrive en note

Sidens indhold

Formål

Formålet med iBogen Textanalyse er at inspirere og ruste dig til at udforske og analysere tekster af alle slags.

Du skal logge ind for at skrive en note

Indhold

Kapitlerne Om tekster og At analysere fiktionstekster, At analysere sagtekster og At analysere visuelle medietekster med tilhørende undersider er iBogens teoridel.

De to øvrige kapitler Tekster og Opgaver er iBogens praktiske del. Afsnittet Tekster indeholder primærtekster; her findes et udvalg af tekster, kunstbilleder og reklamer. Opgaver indeholder enkelte opgaveforslag, der kan bruges i undervisningen.

Du skal logge ind for at skrive en note

Struktur i øvrigt

Analyseværktøjerne er struktureret omkring 4 nøglepunkter:

 • Præsentation
 • Hvad kommunikeres der om?
 • Hvordan kommunikeres der?
 • Fortolkning, perspektivering og vurdering.

De fiktive storgenrer og deres undergenrer bliver behandlet i kapitlerne:

 • Særligt om epik
 • Særligt om lyrik
 • Særligt om drama

Kapitlet om sagtekster indeholder:

Kapitlet om visuelle medietekster har overskrifterne:

 • Særligt om kunstbilleder
 • At analysere film
 • At analysere tv-udsendelser
 • At analysere reklamer
 • At analysere computerspil
 • At analysere tegneserier og grafiske romaner
 • At analysere tekster på de sociale medier

Afsnittet Perioder og stilarter gennemgår de litterære og kunsthistoriske perioder og de stilarter, der knytter sig til dem.

Du skal logge ind for at skrive en note

Anvendelse

iBogen Textanalyse lægger op til, at du sammen med resten af klassen udvælger områder til fordybelse. Der er minimum 3 forskellige tilgange:

 • Det kan være gennemgang af metodeværktøjer som fx kommunikationsmodeller eller et konkret analyseværktøj. - Hvad skal man have med i fx en personkarakteristik eller vedrørende fortællerforhold?
 • Gennemgang af et sprogligt fænomen som fx troper (billedsprog) eller et visuelt virkemiddel.
 • Du kan også tage udgangspunkt i en konkret tekst, et billede eller en reklame, som du analyserer systematisk.

Det er også muligt at arbejde med materialet på egen hånd fx i forbindelse med opgaveløsning, gruppe- eller projektarbejde, skriftlige afleveringer, større opgaver og rapporter osv.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761626820. Copyright forfatterne og Systime A/S 2014