Note
Du skal logge ind for at skrive en note

Textanalyse er udarbejdet til faget dansk i grundskolen, på de gymnasiale uddannelser stx, hf, htx og hhx samt i erhvervsuddannelserne eud og eux.

Køb adgang til Textanalyse

Note
Du skal logge ind for at skrive en note

Forlagsredaktion

  • Systimes danskredaktion
  • Anne Damholt Bøndergaard

Fejlmeddelelser, forslag etc. modtages gerne via Sig din mening nederst til højre på alle sider.

Note
Du skal logge ind for at skrive en note

Det får du med iBogen

  • 10 videoer
  • 45 opgaver
  • 420 billeder
  • 160 primærtekster
  • 910 ordforklaringer
  • 1210 sider
Note
Du skal logge ind for at skrive en note

Om Textanalyse

ISBN: 978-87-616-2682-0

© Forfatterne og Systime A/S 2012

Note
Du skal logge ind for at skrive en note

Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne i gældende lov om ophavsret eller inden for rammerne af en aftale med Copydan. Al anden udnyttelse forudsætter en skriftlig aftale med forlaget.

Fotos

Hvor intet andet fremgår, er forlaget Systime og forfatteren indehaver af rettigheder til fotos.

Adgang og sikkerhed

Læs om adgang og sikkerhed under de tekniske specifikationer på systime.dk.

Forbehold

For nogle bidrags vedkommende har det været umuligt at finde frem til rettighedshaver. Såfremt vi på denne måde har krænket ophavsretten, er det sket utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelse i forvejen.

Note
Du skal logge ind for at skrive en note