Note
Du skal logge ind for at skrive en note

Textanalyse er udarbejdet til faget dansk i grundskolen, på de gymnasiale uddannelser samt i erhvervsuddannelserne eud og eux.

Note
Du skal logge ind for at skrive en note

Det får du adgang til

  • 10 videoer
  • 45 opgaver
  • 420 billeder
  • 160 primærtekster
  • 910 ordforklaringer
  • 1210 sider
Note
Du skal logge ind for at skrive en note

Læs mere om og køb adgang til Textanalyse shop.systime.dk

Note
Du skal logge ind for at skrive en note

Redaktion

  • Systimes danskredaktion
  • Anne Damholt Bøndergaard
Note
Du skal logge ind for at skrive en note

Forside

Forsiden er udarbejdet af Systime.
Fotokreditering: Otto Frello: Det skæve rum, Varde museum, vam@vardemuseum.dk

Note
Du skal logge ind for at skrive en note

Om Textanalyse

ISBN: 978-87-616-2682-0

© Forfatterne og Systime A/S 2012

Note
Du skal logge ind for at skrive en note

Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne i gældende lov om ophavsret eller inden for rammerne af en aftale med Copydan. Al anden udnyttelse forudsætter en skriftlig aftale med forlaget.

Fotos

Hvor intet andet fremgår, er forlaget Systime og forfatteren indehaver af rettigheder til fotos.

Adgang og sikkerhed

Læs om adgang og sikkerhed under de tekniske specifikationer på systime.dk.

Forbehold

For nogle bidrags vedkommende har det været umuligt at finde frem til rettighedshaver. Såfremt vi på denne måde har krænket ophavsretten, er det sket utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelse i forvejen.

Note
Du skal logge ind for at skrive en note