Du skal logge ind for at skrive en note

Dansk sprog, litteratur, arkitektur og kunst har udviklet sig i dialog med sig selv og hinanden, med tiden og med omverdenen.

Danske tænkere, forfattere, dramatikere, arkitekter, billedhuggere og malere har ladet sig inspirere og påvirke - og har også selv inspireret og påvirket andre både hjemme og ude.

Dén pointe har vi ønsket at illustrere gennem dette stilhistoriske kapitel i Textanalyse.

Udgangspunktet er dansk og vesteuropæisk kulturhistorie med litteraturen i centrum. Historie, arkitektur og billedkunst supplerer litteraturhistorien. Erfaring viser, at historisk viden og billeder undertiden kan befordre forståelsen af en tekst - og omvendt.

Du skal logge ind for at skrive en note

At inddele historie, litteraturhistorie og kunsthistorie i perioder er altid problematisk. Udviklinger og afviklinger i samfundsforhold, litteratur og kunst følges ikke pænt ad gennem tiden. Det ved vi godt, og I er meget velkomne til at diskutere og problematisere vores periodeinddelinger.

Trods alle forbehold har vi for overskuelighedens skyld valgt at lave den inddeling i perioder, som fremgår af kapitlet. Hvor det har været nødvendigt for at få tingene til at gå op, har vi ladet litteratursporet styre.

I hvert periodeafsnit i kapitlet er der typisk:

  • en side med en overordnet karakteristik af perioden. Her sætter vi fokus på den historiske udvikling, væsentlige ideer og samfundsforhold med betydning for periodens bevidstheds- og kulturliv
  • en side om periodens væsentligste litterære genrer, forfattere og værker - først internationalt og så i Danmark
  • en side om periodens arkitektur og billedkunstneriske strømninger - først internationalt og så i Danmark.
Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761626820. Copyright forfatterne og Systime A/S 2014