Note
Du skal logge ind for at skrive en note

At analysere fiktion

Når du skal analysere en tekst, skal du vide noget om tekstens teksttype og genre.

Du kan læse om teksttypen fiktion her på siden.

Selve analysen kan struktureres i 4 punkter:

Note
Du skal logge ind for at skrive en note

Fiktion

Ordet 'fiktion' kommer af latin fictio, som betyder noget opfundet. Fiktionstekster er altså opdigtede tekster. Inden for fiktionen skelner man mellem 3 forskellige hovedgenrer:

  • epik (fortællende digtning),
  • lyrik (digtekunst, som udtrykker stemninger og følelser i en særlig form)
  • drama (som er fortællende digtning beregnet til at opføres på en scene).

Under hver hovedgenre er der en række undergenrer. I denne iBog behandler vi de tre hovedgenrer og deres undergenrer i afsnittene Særligt om epik, Særligt om lyrik og Særligt om drama.

Note
Du skal logge ind for at skrive en note

Eksempler på fiktionstekster

Fiktionstekster
EpikLyrik Drama
RomanDigtTragedie
NovelleSalmeKomedie
EventyrSang Klassicistisk drama
SagaViseNaturalistisk drama
MyteBørneremsePerformance
Sms-romanDigt på nettetSerie på Netflix
Note
Du skal logge ind for at skrive en note

Fiktionstekster og medier

Fiktionstekster når frem til modtageren ad forskellige kanaler. Folkeeventyrene nåede oprindelig frem til modtageren ved mundtlig formidling alene; nedskrevne folkeeventyr ('bogeventyr'), kunsteventyr, noveller, romaner og andre episke genrer er nedskrevet og kan læses op af en bog, deklameres eller læses "indenad". Lyrik kan læses eller synges, og dramatik er beregnet på at blive fremført på en scene.

Note
Du skal logge ind for at skrive en note

Fiktion og kommunikation

Det er karakteristisk for fiktionstekster generelt, at de appellerer til læserens indlevelse, identifikation og følelsesmæssige engagement. Fiktionstekster kommunikerer altså med deres læser.

Mens sagtekster og mange visuelle medietekster ofte er bestemt af et formål eller henvender sig til en bestemt målgruppe, er fiktionstekstens afsender og modtager i høj grad uafhængige af hinanden.

Forfatteren har ofte ikke noget "firkantet" formål med sin kunst og skaber ikke for at få en bestemt målgruppe i tale.

Modtageren er ukendt for forfatteren, og det står vedkommende frit, om han eller hun vil købe eller låne bogen, gå i teateret eller på anden vis tilegne sig værket.

Note
Du skal logge ind for at skrive en note