Kort beskrivelse

Textanalyse hjælper dig med at analysere og perspektivere de forskellige teksttyper og genrer. Textanalyse henvender sig både til dig i grundskolen og dig på ungdomsuddannelserne.

Se hvad du får adgang til

ISBN: 9788761626820. Copyright forfatterne og Systime A/S 2014